Kyotoprotokollet

 • Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse, sluten den 11 december 1997 i Kyoto i Japan, därav namnet.
 • Målet är att de årliga globala utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5,0 procent från året 1990 till perioden 2008-2012.
 • EU-medlemsländerna ska minska sina utsläpp med 8 procent och Japan med 6 procent.
 • Fem växthusgaser som ska begränsas av Kyoto protokollet, Sverige är ett av länderna som lyckats.
 • Handel med utsläppsrätter, och det handlar mest om att få ner utsläppen till en viss nivå, det spelar inte så stor vilket land det är i. Därför finns det ett system som gör så att länder som har svårt att sänka sina utsläpp kan betala projekt i andra länder där man lyckas sänka sina utsläpp.
 • Spanien har ökat sina utsläpp med 50 %!
 • USA har inte skrivit på, vilket är dåligt då de står för så stor del av utsläppen. De säger att det skulle påverka USA:s ekonomi negativt samt att avtalet är orättvist då stora ekonomier som Indien och Kina inte omfattas av utsläppsregleringarna. Vissa av USA:s delstater, till exempel Kalifornien, har dock satt upp egna klimatmål som liknar Kyotoavtalet.
 • Ryssland skrev på efter påtryckningar från EU:s medlemsländer och var ett stort steg för protokollet.
 • Australien är senast att gå med.
image33
Här ser man tydligt att de enda som inte skrivit under Kyotoprotokollet är USA.

Ica <3 eco

Är det någon som har missat ICAs storstatsning "I love eco"?
Det är i alla fall en serie ekologiska produkter från Icas egna sortiment.

image28

Vi tror inte att dessa produkter är dyrare än vanligt och tycker det är ett bra initiativ av ICA.
(Frågan är bara hur ICAs övriga produkter är i miljösyn....Miljöbov?)

Miljöorganisationer

Här kommer exempel på olika organisationer som ägnar sig åt att försöka förbättra miljön.

 • Fältbiologerna
 • Gröna Bilister
 • Naturskyddsföreningen
 • WWF
 • Greenpeace

 • På deras hemsidor kan man läsa om vad de gör för att förändra och förbättra miljön. Man kan skänka pengar för att sponsra deras arbete - så om ni har fast inkomst eller kan övertala era föräldrar att betala en liten summa varje månad kan ni hjälpa till på ett aningen passivt sätt!


  RSS 2.0