Miljötidning!

Vi har hittat en tidning som handlar om miljön. Den heter Camino och vi tycker den verkar superbra.
Här är ett utdrag från deras hemsida som beskriver tidningen:

"Camino är ett livsstilsmagasin som inspirerar till hållbar konsumtion. Integritet och självständighet är ledord vid magasinets produktion. Camino är inte beroende av bidrag och tillhör ingen stor mediekoncern.

Bakom Camino står Getaware ekonomisk förening, ett företag som syftar till att inspirera människor, företag och organisationer till att göra mer hållbara val. Camino är en ny röst i medievärlden som vill utmana det rådande tänket kring vår konsumtion.

Med Camino vill vi visa på alternativa sätt att förflytta sig, andra stigar att välja. 
Vi vill hjälpa till att få människor att se över sina val för att välja smartare. Smartare för samhället, smartare för miljön och smartare för sina medmänniskor."


Camino utkommer med fyra nummer under 2008, ett nummer per årstid, och trycks i 12.000 exemplar.

Vi vet inte än om man kan köpa denna på Pressbyrån i vår hemstad Katrineholm men kommer i så fall att göra det!

På hemsidan har varje person på tidningen antagit sig miljövänliga utmaningar. T ex: Cykla överallt, baka eget bröd istället för att köpa och liknande. Kul och förmodligen uppmuntrande för andra att göra samma sak!
Många bäckar små...


RSS 2.0